Pie Aug 28, 2020 @08:00 - 05:00PM
Izstādes un tikšanās
1.  No 03.09. līdz 06.09.2020. Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā notiks Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības Sanpauliju sekcijas rīkotā Sanpauliju izstāde.
2.  14.09.2020. Latvijas Dabas muzeja lasītavā (6.stāvs, 611. telpa) pl.18.00 notiks kārtējā biedru tikšanās. Dienas kārtība:
 Lekcija "Konofīti" (V.Makarovs); jauna mācību gada plānošana un 2021. gada auga izvēle; litopšu izstādes organizēšanas jautājumi un dežūru plānošana;
 kā arī dažādi citi jautājumi.
3.  18.09.līdz 27.09.2020. - Litopšu un citu mezembu izstāde LU Botāniskajā dārzā, 4 galdi - litopšiem u.c., būs viens galds citiem sukulentiem un viens galds kaktusiem.
 Dalībniekiem - apstiprināt savu dalību, kā arī pieteikties dežūrām - pa t.2632 2652.
Cet Mar 05, 2020 @08:00 - 05:00PM
Sapulce
Pirmdien, 9.03.2020. plkst. 18.00 Latvijas Dabas muzeja lasītavā (611. telpa) notiks kārtējā Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības sapulce - nodarbība.
Dienas kārtība: 1. Pavasaris kolekcijā. Pieredzes apmaiņa un diskusija.
                      2. Dažādi jautājumi.
Pie Feb 07, 2020 @08:00 - 05:00PM
Sapulce
Pirmdien, 10.02.2020. pl. 18.00 Latvijas Dabas muzeja lasītavā (611. telpa) notiks kārtējā Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības sapulce - nodarbība.
Dienas kārtība: 1. Eksotiskās miniatūras no Meksikas - turbinikarpi (Turbinicarpus). M. Ļitvinova.
                          2. Dažādi jautājumi.
Se Jan 11, 2020 @08:00 - 05:00PM
Sapulce
Pirmdien, 13.01.2020. no plkst.17.30 Latvijas Dabas muzeja lasītavā (611.telpa) notiks Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības kopsapulce.
Dienas kārtība:  1. Pārskats par Biedrības darbu 2019. gadā.
                       2. Jaunā gada svinēšana (groziņš un loterija).
Tr Dec 04, 2019 @08:00 - 05:00PM
Sapulce
Pirmdien, 09.12.2019. plkst. 18.00 Latvijas Dabas muzeja lasītavā (611. telpa) notiks kārtējā Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības tikšanās - nodarbība.
Dienas kārtība: 1. Par kaktusu / citu sukulentu slimībām.
                2. Gatavojamies gada sapulcei 13.01.2020 (gada pārskats, loterija, groziņš).
                3. Dažādi jautājumi.
Pie Nov 08, 2019 @08:00 - 05:00PM
Sapulce
Pirmdien, 11.11.2019. plkst.18.00 Latvijas Dabas muzeja lasītavā (611. telpa) notiks kārtējā Latvijas Kaktusu un citu sukulentu biedrības sapulce - nodarbība.
Dienas kārtība:
1. Kaktusu un citu sukulentu ziemošanas apstākļi.
2. Igaunijas Botāniskie dārzi (Tallina, Tartu).
3. Par 2020. gada augiem (Turbinicarpus, Hawortia).
4. Citi jautājumi.
Ir 2020. gada kalendārs!